Sumatran tiger sisters Kirana, Dari and Indah.
Sumatran tiger sisters Kirana, Dari and Indah. Courtesy of Point Defiance Zoo & Aquarium
Sumatran tiger sisters Kirana, Dari and Indah. Courtesy of Point Defiance Zoo & Aquarium