Kai Schultz shows his Harbor Ridge Middle School Supports Diversity bracelet.
Kai Schultz shows his Harbor Ridge Middle School Supports Diversity bracelet. LEE GILES III Staff photographer
Kai Schultz shows his Harbor Ridge Middle School Supports Diversity bracelet. LEE GILES III Staff photographer