Milton Police Department Courtesy
Milton Police Department Courtesy

Driver almost hits child while fleeing Milton police

April 27, 2017 07:54 AM