Kim Kircher is Crystal Mountain’s new ski patrol director.
Kim Kircher is Crystal Mountain’s new ski patrol director. Andrew Longstreth Courtesy
Kim Kircher is Crystal Mountain’s new ski patrol director. Andrew Longstreth Courtesy