Curtis freshmen Saudia James-Heard, Alexis Scott-Ellis shine at Viking Relays

March 28, 2015 11:06 PM