Curtis freshmen Alexis Ellis, Saudia James-Heard already making noise in triple jump

May 27, 2015 09:58 PM